رشته‌های تحصیلی

دیگران درباره مدرسه زیبایی آدینا چه می‌گویند؟

سالن تمرین خوب همراه با امکانات مناسبی داشت. لیلا حاجی قربانی -
قدرت بیان عالی، صبور، حرفه ای در کار عملی و اخلاق خوب از نقاط قوت مدرسین این دوره بود. مژان شاه محمدی -
محیط آموزشی و تمرین فوق العاده خوب بود. به کارآموزها اهمیت داده می‌شد و پرسنل مخصوصا سارا جون و الهام عزیزم اخلاق فوق العاده‌ای داشتند. زهرا بذرافشان - دوره مبانی