مژه

دیگران درباره مدرسه زیبایی آدینا چه می‌گویند؟

سالن تمرین خوب همراه با امکانات مناسبی داشت. لیلا حاجی قربانی -
تسلط مربی برای آموزش کامل بود و دستیار‌های حرفه‌ای و مهربان و خوش اخلاق و متعهد داشتن. خاطره پاشایی -
دسترسی به آموزشگاه راحت و کیفیت و تعداد LCD و دمای محیط مناسب بود. منصوره اسدپور -