مو

دیگران درباره مدرسه زیبایی آدینا چه می‌گویند؟

دسترسی به آموزشگاه راحت و کیفیت و تعداد LCD و دمای محیط مناسب بود. منصوره اسدپور -
سالن تمرین خوب همراه با امکانات مناسبی داشت. لیلا حاجی قربانی -
قدرت بیان عالی، صبور، حرفه ای در کار عملی و اخلاق خوب از نقاط قوت مدرسین این دوره بود. موژان شاهمحمدی -